Kultur och miljö

Det finns ett allt större fokus på ett rättvist och hållbart arbetsliv, något som vi på Hemsidelab också vill bidra till. Därför gör vi vårt yttersta för att skydda alla våra anställdas rättigheter. På den här sidan kan du därför se några av de viktigaste åtgärderna som vi är stolta över i vårt företag. Detta är vår vision om hur vi kan bidra till ett hållbart, mångsidigt och givande arbetsliv. 

Vi strävar efter att tillhandahålla det bästa innehållet för dem som vill bygga en hemsida från grunden, men detta kräver att våra anställda är bekväma med det de gör. Detta innebär att vi tar hand om alla våra anställda på bästa möjliga sätt och ser till att Hemsidelab är en attraktiv arbetsgivare för alla människor oavsett ålder, etnicitet eller sexuell läggning. 

Här är några av de löften vi ger våra anställda för att säkerställa Hemsidelabs företagskultur.

Lika lön för alla

Olika löner har länge varit ett problem i många yrken, men det är något som vi på Hemsidelab vill ändra på. Därför bidrar vi till kampen för lika löner för alla anställda i liknande roller. Vi kan inte göra mycket för att förändra världen utifrån, men vi kan göra allt vi kan för att säkerställa jämställdhet bland våra egna anställda. Som en viktig del av detta har Hemsidelab full insyn i lönenivåer och vad olika roller på företaget kan förvänta sig. 

Karriärutveckling

En viktig del av att ge våra läsare detaljerat innehåll är att ha den mest aktuella personalen. Som en del av denna vision erbjuder vi därför utbildningsmöjligheter för all vår personal. Vi har lanserat flera program för att erbjuda möjligheter till vidareutbildning, träning och liknande för all vår personal. Många av våra skribenter har olika kvalifikationer, eller kräver det för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Därför har vi utvecklat vårt eget program med solida partners för att hantera den expertis som de använder varje gång artiklar skrivs för våra läsare.

Kultur 

Ingen ska känna sig utanför i arbetslivet och därför strävar Hemsidelab efter att vara en inkluderande arbetsplats. Vi har flera program för att säkerställa kulturell acceptans bland våra anställda och på så sätt säkerställa att alla har rättvis tillgång till jobb. Som en del av detta är alla kulturella högtider välkomna på vår redaktion. Det öppnar inte bara upp för alla att vara den de är, utan kan också vara spännande för arbetslaget att ta del av olika anställdas kulturer.

Flexibilitet

I ett modernt samhälle är det viktigt att ha en arbetsplats som anpassar sig till de förändringar som detta bidrar till. Vi är medvetna om att en standardarbetstid inte passar alla och erbjuder därför flexibilitet för alla våra anställda. För att våra anställda ska kunna prestera optimalt på jobbet är det viktigt att jobbet inte blir en belastning i vardagen. Våra anställda kan därför själva bestämma sin arbetstid som de vill under en annars hektisk dag. Kanske behöver du komma lite senare för att du behöver lämna barn på dagis? Som ett modernt företag är detta ett löfte som Hemsidelab ger sina anställda för att garantera en så bra arbetsdag som möjligt.

Trygghet

Det är inte bara viktigt att alla kan känna sig sedda på jobbet, utan också att du kan komma in till jobbet med god kännedom om att miljön på arbetsplatsen är säker. Därför har vi tydliga riktlinjer för hur oenigheter och konflikter ska hanteras på arbetsplatsen. Vår HR-avdelning deltar aktivt i företaget och ser till att alla kan vara bekväma, trygga och känna sig som en del av Hemsidelabs team. En del i detta är säkra kommunikationskanaler för alla medarbetare för att man tryggt skall kunna rapportera oönskat beteende, utmaningar eller konflikter som kan påverka arbetsmiljön och medarbetarnas egna värderingar.

Etnisk diversifiering

Hemsidelab arbetar aktivt för att eliminera rasism i arbetslivet och har tydliga visioner om etnisk diversifiering på alla nivåer i vår organisation. Det här handlar om att ge plats åt de bästa talangerna, oavsett var du kommer ifrån eller vilken väg i livet du tidigare har följt. Vi är säkra på att en etniskt mångfaldig personal kan erbjuda den bästa insikten utifrån olika perspektiv, och därmed också säkerställa att vi skapar det bästa innehållet för våra läsare.