Vad är en IP-adress? En guide till allt du behöver veta

Ett begrepp som många har hört talas om men som de inte riktigt kan förklara i praktiken är IP-adresser. Dessa strängar av siffror och punkter kan verka gammaldags, men de är viktiga för hur internet fungerar i praktiken. Vi ska därför titta närmare på vad en IP-adress är och hur den fungerar i denna snabbintroduktion. 

För det är vad en IP-adress är – en sträng av siffror och punkter. Ett exempel på en IP-adress är 192.168.2.35, men vad är syftet med dessa siffror? För att detta ska bli begripligt måste vi titta på hur internet är uppbyggt. Internet som vi känner det idag består av miljontals olika enheter som är sammanfogade av olika servrar. Varje enhet i nätverket har en IP-adress så att andra enheter kan identifiera enheten.

Därför kan vi säga att en IP-adress i praktiken fungerar för enheter, precis som ett personnummer fungerar för oss svenskar. Varje enhet har en unik IP-adress som består av siffror från 0 till 255. Det innebär att du kan få en IP-adress från 0.0.0.0.0 till 255.255.255.255.255, vilket är de yttersta talen i intervallet. 

Vad är syftet med IP-adresser?

Alla datornätverk behöver kunna identifiera de olika enheterna i nätverket. Detta gäller både ditt lokala hemnätverk och på internet. Det är här som IP-adresser kommer in som identifierare som olika enheter använder för att avgöra vilken enhet de kommunicerar med och var den enheten är placerad. 

IP-adresser hjälper därför olika maskiner att identifiera olika enheter i ett nätverk, inklusive datorer, routrar, Bluetooth-enheter, skrivare och annan hårdvara. Genom IP-adresser kan enheterna kommunicera med varandra och utbyta nödvändig information som gör att internet fungerar som vi känner det.

Hur fungerar IP-adresser i praktiken?

De flesta av oss har upplevt vissa problem med vår anslutning eller dator genom åren. Det kan vara särskilt irriterande när fel uppstår vid anslutning till nätverk, men vad som egentligen händer då är inget som de flesta kan förklara. För att göra detta mer begripligt är det viktigt att veta hur IP-adresser fungerar i praktiken, så att du lättare kan felsöka din enhet. 

IP, eller Internet Protocol som det egentligen står för, fungerar på samma sätt som andra protokoll. De fastställer ett gemensamt språk och riktlinjer som gör det möjligt för olika enheter att utbyta nödvändig information i nätverket. Låt oss titta på de tre steg som sker när du försöker ta emot eller skicka data via Internet. 

  1. Det första som händer är att din enhet ansluter till internet. Detta görs vanligtvis via din internetleverantör som du har hemma eller via företagets nätverk om du är på jobbet. 
  2. Internetleverantören för nätverket i fråga tilldelar sedan din enhet en IP-adress så att den kan identifieras som en separat enhet. När du försöker komma åt en hemsida eller titta på en video skickas denna information till din internetleverantör, som sedan använder din IP-adress för att skicka data till rätt enhet. 
  3. Din IP-adress är dock inte huggen i sten. Den kan ändras av olika skäl. Den ändras till exempel om du startar om din router, kontaktar din internetleverantör och ber om en ny IP-adress eller om du aktiverar en VPN.

Den här processen börjar om varje gång du ansluter till ett nytt nätverk, vilket innebär att du tilldelas en ny IP-adress för varje nätverk du ansluter till. 

Olika typer av IP-adresser

Alla företag och privatpersoner som har tillgång till Internet kommer att tilldelas en konsument-IP-adress som kan delas in i två olika grupper – privata IP-adresser och offentliga IP-adresser. Vilket av dem du tilldelas bestäms av var nätverket är beläget. Vi kommer därför att titta närmare på de olika typerna av IP-adresser som finns tillgängliga och hur de fungerar på olika sätt. 

Privat IP-adress – En privat IP-adress är den individuella IP-adressen för de olika enheterna i ditt nätverk. Varje enhet i ditt hemnätverk (skrivare, tv-apparater, högtalare, robotdammsugare, smartphone osv.) har till exempel en egen IP-adress för att identifiera sig i nätverket. 

Offentlig IP-adress – Detta är den IP-adress som används av internetleverantören för hela nätverket som ligger utanför ditt interna nätverk. Den tilldelas inte enskilda enheter i nätverket, utan avser hela nätverket. Detta för att säkerställa att enheter utanför ditt nätverk kan identifiera det nätverk som du skickar förfrågningar från. Denna kategori delas återigen in i två olika IP-adresser: statiska och dynamiska. 

Dynamisk IP-adress – Detta är IP-adresser som ändras regelbundet. Detta är den adress som din internetleverantör tilldelar sina kunder. Varje internetleverantör köper ett stort antal IP-adresser och tilldelar dem till sina kunder. Efter en tid kommer dessa att omfördelas så att det blir svårare för hackare och obehöriga att spåra enskilda enheter i nätverket till internetleverantören. 

Statiska IP-adresser – Till skillnad från dynamiska IP-adresser förblir statiska IP-adresser oförändrade. Dessa används sällan för privata nätverk och företag, men det finns några få undantag. Detta inkluderar servrar som behöver lagra något permanent, t.ex. e-postkonton och hemsidor. Dessa har statiska IP-adresser vilket gör att samma hemsida visas varje gång dess IP-adress anges.

Hur hittar jag min IP-adress?

Idag finns det ett antal olika verktyg som kan visa dig din IP-adress om du vill ta reda på det. De flesta VPN-leverantörer visar till exempel automatiskt din IP-adress och eventuellt den som de har tilldelat dig via sin tjänst. Om du vill ta reda på din IP-adress utan att behöva betala för en VPN är det enklaste du kan göra att googla “Vad är min IP-adress“. 

Då dyker hemsidor som IP location och whatismyipaddress.com upp. Dessa hemsidor kan hitta din IP-adress eftersom din enhet skickade en begäran om information när den försökte ansluta till den aktuella webbplatsen. Med denna metod kan du snabbt ta reda på din IP-adress. 

Hitta privata IP-adresser

Vill du dock hitta den privata IP-adressen för en viss enhet måste du göra det på den aktuella enheten. Det finns några olika tillvägagångssätt som du kan läsa mer om nedan, beroende på enhet:

  • Om du använder Windows kan du öppna Windows Search och skriva CMD. Detta öppnar kommandotolken. Om du i det fönstret skriver “ipconfig” kommer din IP-adress att visas i texten som dyker upp. 
  • Om du använder en Mac kan du hitta IP-adressen genom att gå till Systeminställningar och välja Nätverk. 
  • iPhone hittar du den här informationen genom att öppna inställningar, välja Wi-Fi och sedan trycka på (i) bredvid det aktiva nätverket. Du hittar IP-adressen på fliken DHCP som då visas. 

Sammanfattning

IP-adresser är helt avgörande för hur internet fungerar i praktiken, och är ett viktigt verktyg för hur olika enheter kommunicerar med varandra. Detta inkluderar allt från statliga servrar och tjänster till mobiltelefoner och surfplattor som vill ha tillgång till Netflix. För att ge en grundläggande introduktion till hur IP-adresser fungerar har vi tittat närmare på några olika typer av IP-adresser, hur dessa distribueras till privata och offentliga adresser, och sist men inte minst varför dessa är så viktiga.

Om Mats

Mats är utbildad interaktionsdesigner och har erfarenhet som entreprenör vilket gör att han inte bara är kräsen när det kommer till design och användarvänlighet utan även effektivitet. Mats målsättning är därför att kunna hitta de lösningar som har goda möjligheter till sömlösa användarupplevelser utan att de blir komplicerade att arbeta med.