Vad är internet? Allt du behöver veta

Det finns ingenting som vi använder mer i vår vardag än internet – men samtidigt kan det vara svårt att förstå exakt vad det egentligen är. Därför har vi skapat den här guiden som en introduktion till vad internet är för något. För vad händer egentligen bakom kulisserna när vi skriver in ett domännamn eller öppnar en app? 

Det är precis vad vi ska försöka svara på i denna introduktion till internet. Syftet med den här artikeln är att ge en glimt bakom fasaden av vad som förbinder världen, utan att gå in på en onödigt teknisk nivå. 

Är du redo att lära dig mer om internet? Läs vidare för en introduktion nu!

Vad är internet?

Kort sagt är internet ett nätverk av nätverk som gör det möjligt för olika enheter att utbyta information med varandra. Det är faktiskt det internet är. Det är också den unika möjligheten för vem som helst att utbyta information online som gör internet så värdefullt. 

Det gör det möjligt för vem som helst att ansluta till ett nätverk och sedan utbyta e-post, chatta, läsa nyheter eller arbeta från ett hemkontor. Dessutom är det globala nätverket en outtömlig informationskälla. 

Även om de flesta människor fick tillgång till Internet via telefonlinjer och ADSL i slutet av 1990-talet, fanns de första nätverken redan på 1950- och 1960-talen. Dessa var ofta nätverk med ett specifikt syfte, t.ex. SABRE och AUTODIN I. Det förstnämnda var ett system för bokning av flygbiljetter, medan AUTODIN I var ett försvarssystem som utvecklades i USA. 

Det var dock först i slutet av 1960-talet som vi såg början på det som vi idag känner till som Internet. Då föddes ARPANET, som länge har betraktats som världens första öppna internet. Detta var ett statligt system som gjorde det möjligt för användare att ansluta till olika offentliga webbplatser i USA. Det var också i detta nätverk som de första SMTP- och FTP-protokollen introducerades.

SMTP – början på e-post

SMTP var ett av de första protokollen som introducerades på det nya internet. Förkortningen står för Simple Mail Transfer Protocol (SMPT) och utgör grunden för det vi idag kallar e-post. Syftet med detta protokoll var att tillåta användare att kommunicera snabbt och effektivt över internet, snarare än att använda traditionella telefonlinjer.

FTP – de första filerna

I takt med att internet utvecklades uppstod behovet av fildelning. I dag skulle de flesta skratta åt att det var en revolutionerande idé att skicka en fil från en enhet till en annan, men på den tiden fanns varken Gmail eller Dropbox. Det fanns därför ett behov av ett protokoll som gjorde det möjligt för användare att skicka större filer eller meddelanden som SMTP inte kunde hantera. Då introducerades FTP eller File Transfer Protocol – en teknik som än i dag är central för vår användning av internet. 

Internet får fotfäste

Internets första början var ett nätverk av utbildningsinstitutioner och tekniska institutioner. Det var alltså i slutet av 1900-talet som internet tog fart på allvar. Här kan det vara intressant att notera att det tog 46 år för hela USA att få tillgång till elektricitet, men bara 7 år för Internet att byggas ut i samma utsträckning.

Det finns en del intressant statistik här, men det var faktiskt Korea (Sydkorea) som först kopplade upp hela sin befolkning till Internet. Därefter följde USA och de nordiska länderna som de bästa exemplen. Asien och de centraleuropeiska länderna gick i samma fotspår, men i en mycket långsammare takt. 

Det kanske låter konstigt idag, men år 2005 hade endast 10 procent av befolkningen i U-länderna tillgång till internet. På samma sätt var bara omkring 50% av Europas invånare online samt 70% av USA:s invånare. Det har alltså hänt mycket med denna utveckling under de senaste åren.

Hur fungerar internet?

En viktig utgångspunkt för den här artikeln är att illustrera hur internet verkligen fungerar. För som vi redan har nämnt har internet spelat en viktig roll i vår vardag. Det är ju inte endast information som utbyts på nätet, utan mycket av det vi gör i vårt dagliga liv sker online.

Så hur fungerar egentligen detta enorma nätverk av datorer, satelliter och hemdatorer? Vi ska titta närmare på det nu.

Din enhet på nätet

Det första vi kan börja med är den enhet som vi själva använder på nätet. Detta sker ofta i form av en surfplatta, dator eller smartphone. För de flesta av oss är detta vår anslutning till Internet, men den är egentligen inte alls på nätet. Låter det konstigt? Låt oss ta en titt på hur ditt nätverk fungerar.

Lokala och offentliga nätverk

Det finns faktiskt två olika typer av internet som vi hanterar omedvetet varje dag. Vi delar upp dessa i offentliga och privata nätverk. Det sistnämnda är ofta det som finns i form av vårt WiFi hemma, internet på jobbet eller internet på ett hotell. Den andra typen av internet är offentliga nätverk. Då menar vi inte nätverk som ägs av staten, utan synliga nätverk som finns på olika servrar runt om i världen.

Lokala eller privata nätverk är den första instansen när vi försöker ansluta till internet. Detta är det nätverk som vår enhet är direkt ansluten till, innan anslutningen sedan vidarebefordras till din internetleverantör. Det bästa exemplet på detta är WiFi-nätverket du hittar i de flesta svenska hem. Även om alla enheter är anslutna till «mitt internet» är de bara anslutna till routern. Detta för att den skapar ett eget nätverk internt i ditt hem.

Nästa steg i processen är din router. Det är den som tilldelar IP-adresser till varje enhet och sedan skickar data till din internetleverantör. Sedan skickar leverantören (t.ex. Telia) ut data på det offentliga nätet. Du får svar på din förfrågan och skickar tillbaka det via samma kanal. Förenklat kan vi alltså säga att internet är sammanfogat på följande sätt:

  1. Du öppnar en hemsida på din smartphone. 
  2. Din smartphone skickar en begäran om åtkomst till hemsidan till din router. 
  3. Routern vidarebefordrar sedan begäran till internetleverantören till den server där hemsidan lagras. 
  4. Om begäran godkänns skickar servern data tillbaka till din internetleverantör. 
  5. Informationen går sedan tillbaka till ditt privata nätverk (routern) innan routern skickar informationen till rätt enhet. 

Denna process kan låta omfattande, och det är den utan tvekan. Denna process tar dock sällan mer än några sekunder, och det är det som är så otroligt imponerande med allt detta.

Sammanfattning

Internet är utan tvekan vad vi använder oss av mest av i vårt dagliga liv, men samtidigt är det få av oss som kan förklara hur det faktiskt fungerar. I den här artikeln har vi därför tittat på några tidiga exempel på internet, samt hur det fungerar i praktiken.

Vi har också tittat på vad som faktiskt händer när du anger ett domännamn i din webbläsare innan hemsidan öppnas för dig. Det är just detta som gör konstruktionen av internet så otroligt imponerande. En bättre förståelse för hur internet faktiskt fungerar kommer också att ge en inblick i den tekniska utveckling som skett med våra enheter de senaste åren.

Om Mats

Mats är utbildad interaktionsdesigner och har erfarenhet som entreprenör vilket gör att han inte bara är kräsen när det kommer till design och användarvänlighet utan även effektivitet. Mats målsättning är därför att kunna hitta de lösningar som har goda möjligheter till sömlösa användarupplevelser utan att de blir komplicerade att arbeta med.